MEDITATION - CHỮA LÀNH THÂN TÂM TRÍ

  • Thiền là một bộ môn giúp bạn tìm đến trạng thái nhận thức cao hơn và tập trung chú ý để trí óc hoạt động hiệu quả hơn.
  • Thiền cũng giúp tâm trí bớt căng thẳng và lâu, trẻ hóa tâm hồn, chữa lành các vết thương tinh thần và hướng đến lối sống bình an, hạnh phúc.
  • Tại Level Fitness Center, bạn được tham gia các lớp thiền, workshop thiền hoặc tự hành thiền trong không gian riêng tư

KHÔNG GIAN THIỀN TẠI LEVEL FITNESS CENTER