CHINH PHỤC ĐỈNH CAO TẠI KHU LEO NÚI TẠI LEVEL FITNESS CENTER

  • Rock Climbing được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và tối ưu để phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt.
  • Tập luyện cùng Huấn luyện viên 1-1 để khám phá sức bền của bản thân.
  • Khách hàng được hướng dẫn và trang bị bảo hộ đầy đủ để vừa chinh phục thử thách, vừa đảm bảo an toàn.

KHÁM PHÁ CỘNG ĐỒNG LEO NÚI

Đặt lịch tập thử với HLV