Voucher tập thử Pilates miễn phí: Điều kiện sử dụng

Voucher 01 1024x683

Điều kiện sử dụng Voucher Free Pilates Session:

1. Sử dụng miễn phí dịch vụ HLV Pilates và tiện ích tại cơ sở áp dụng Voucher.

2. Voucher có giá trị cho 1 lần sử dụng. Không cộng gộp nhiều phiếu.

3. Voucher không có giá trị chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

4. Voucher không có giá trị nếu bị cọ xước, rách, chắp vá, chỉnh sửa thông tin.

5. Dành cho đối tượng là Hội viên tại Level Fitness Center.

6. Voucher không áp dụng cùng lúc cho 2 cơ sở.

7. Voucher bắt buộc phải mang theo khi kích hoạt và trong mỗi lần sử dụng.

8. Voucher có thể chuyển nhượng cho người thân, bạn bè (Nếu đối tượng nhận chuyển nhượng đang là Hội viên tại Level)

9. Mọi quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình đều thuộc thẩm quyền của Level Fitness Center.

ĐĂNG KÝ TẬP THỬ